Simek AS, La-Pro AS og Norges Skiforbund tar sats og bringer hoppsporten ut til nærmiljøanlegg og folkehelseområder.

I samarbeid med La-Pro AS og Norges Skiforbund Hopp bygger vi små helårs hoppbakker (K8 meter) ved skoler og folkehelseområder i hele landet. Utbyggingen gir unge anledning til å hoppe året rundt, også der det ikke er noe hoppmiljø fra før. Bakken er et lavterskel tilbud med opplevelse av spenning, mestringsfølelse og egenutvikling i trygge rammer.

Investeringen er støtteberettiget til folkehelseområder og nærmiljøtiltak, og lokale sponsorer bidrar også rundt om i fylkene.

En leveranse bestå av komplett ovarenn, spor, landingselement, bremsegress.  Dersom en vil bygge ut gradvis er det også mulig.
Hoppski for barn med vanlige bindinger selges direkte fra Norges Skiforbund Hopp.