3-er fotballen er i ferd med å gjøre sitt inntog blant de yngste og Sunnmøre leder an i utviklingen.

-Da jeg var ung og spilte fotball på stor bane var det mye løping og lite ballkontakt. Du kan vel si det slik at det for oss dreide seg mye om å være «god uten ball», sier daglig leder i Sunnmøre fotballkrets Bjørn Oskar Haukeberg.

Komplett utviklingstrapp

Allerede for 30 år siden innførte man 7-er fotball i Norge, mens 5-er fotballen kom noe senere. Nå har Norges fotballforbund besluttet å innføre 3-er fotball for seks- og syvåringer i hele landet. 

-Dette har nok presset seg fram fordi barn nå begynner å spille organisert fotball tidligere. Med innføring av 3-er fotball vil vi få en bedre utvikling av alle ferdigheter i barne- og ungdomsfotballen, sier Haukeberg.

Bank med lokalt engasjement

Det spesielle med 3-er fotball er et den optimalt bør spilles på baner med vant, noe som innebærer investering i baner for klubbene. 

-Disse banene gjør at ballen er mye mer i spill fordi man blant annet ikke må bruke tid på innkast. Ballberøringene blir flere og intensiteten mye høyere gjennom hele kampen, sier han og er overbevist om at dette også bidrar til å øke spillergleden hos de yngste.

Allerede høsten 2015 begynte Sunnmøre fotballkrets å se på løsninger for hvilke baner som passet best. Det var da ingen lokal produsenter av 3-er baner, og de valgte derfor en tsjekkisk produsent. Siden den gang har det blitt nesten 130 slike baner i Møre og Romsdal, nesten 100 av disse er på Sunnmøre.

-At dette har tatt av her i fylket har nok en sammenheng med at Sparebanken Møre har inngått en avtale med fotballkretsen om å bidra i et økonomisk «spleiselag» med de klubbene som velger å kjøpe slike baner. Uten dette samarbeidet hadde vi aldri hatt en slik utbredelse, sier han.

Ny lokal banemester 

Når det i år skulle ut flere baner i fylket kom Simek på banen med bane. I Stordal går produksjonen for fullt, og det skal leveres i overkant av 40 3-er baner i løpet av de neste månedene.

-Vi er svært fornøyd med å ha en norsk leverandør, og jeg er rimelig sikker på at også Sparebanken Møre synes det er stas at anbudskonkurransen ble vunnet av ei Sunnmørsbedrift, avslutter Bjørn Oskar Haukeberg.